Over ons

Het natuurlijke leerproces

Het leren van een vreemde taal is een proces dat leuk en natuurlijk hoort te zijn. We hadden immers allemaal plezier in het leren van onze moedertaal. Hoewel het leren van een vreemde taal niet even makkelijk is als het leren van je moedertaal, zou een natuurlijke manier om te leren het leerproces kunnen versnellen en de inspanning verkleinen. Toen we onze moedertaal leerden, begonnen we met praten en het leren van grammaticale patronen. Over tijd kwamen daar steeds meer patronen en woorden bij, totdat we de taal vloeiend konden spreken. Op deze manier kregen we een gevoel voor de taal en konden we ons meteen uitdrukken. Het is logisch om deze techniek ook te gebruiken voor het leren van een vreemde taal. Omdat we volwassen zijn, hebben we ook nog het voordeel dat we woorden kunnen lezen om ze beter te onthouden door de extra visuele stimulus, en dat we over de taal en grammatica kunnen praten in een taal die we al geleerd hebben.

Het Instituut als alternatief

Veel standaard taalcurssen gebruiken een lesboek waarin vaak saaie oefeningen en irrelevante woorden staan. De focus ligt ook meestal op het leren van passieve vaardigheden, zoals lezen en luisteren. Het leren van actieve vaardigheden, nadat passieve vaardigheden al geleerd zijn, is vaak niet gemakkelijk. Aan de andere kant is het leren van passieve vaardigheden na de actieve vaardigheden relatief eenvoudig.

Het vanRinsum Institute of Language is opgericht om een alternatief voor standaard taalcursussen te kunnen bieden. Het lesmateriaal, dat door het Instituut zelf geschreven is, is gebaseerd op de principes die hierboven zijn uitgelegd. Studenten zijn vanaf het begin actief betrokken bij het leerproces en zijn snel in staat om zich uit te drukken. Door spreken te gebruiken als belangrijkste leermethode leren studenten hun nieuwe taal op een natuurlijke en snelle manier.