Innehåll

Just nu erbjuder Institutionen enbart nybörjarkurser. Ytterligare kurser kommer att erbjudas i framtiden, så håll utkik på hemsidan. Nybörjarkursens innehåll består av följande:

Omfattande grammatikgenomgång

På enbart 20 timmar undervisas den största delen av det holländska språket. Detta inkluderar avancerade ämnen såsom olika tempus, bisatser och sammansatta ord. Eftersom många studenter anser att grammatik är en av de svåraste och tråkigaste delarna av ett främmande språk, undervisas grammatiken genom att låta studenter prata och integrera sina nya kunskaper direkt, istället för att använda skrivna regler och övningar. Genom att undervisa på det här sättet läggs fokus enbart på hur man använder grammatiken, istället för vad de formella reglerna heter.

Relevant ordförråd

Förutom grammatiken lär studenterna sig ungefär 500 av de vanligaste holländska orden. Många ord kan användas i flera olika situationer, vilket innebär att studenterna lär sig ord som är relevanta och ofta förekommande i vardagslivet.

Lämpligt för nybörjare

Kurserna på vanRinsum Institute of Language har skapats för människor utan några förkunskaper, vilket betyder att man som nybörjare kan delta i en kurs. Men även om man har några förkunskaper är kursen lämplig, eftersom många avancerade koncept används.