Om institutionen

Den naturliga inlärningsprocessen

Att läsa ett främmande språk borde vara en rolig och naturlig process. Vi tyckte ju alla att det var spännande att lära oss vårt modersmål. Även om det inte är lika enkelt att lära sig ett nytt språk, som det var att lära sig sitt modersmål, så kan ett naturligt sätt att lära sig språk hjälpa inlärningsprocessen att bli snabbare och framför allt inte lika ansträngande. När vi lärde oss vårt modersmål, började vi att prata och lära oss satsmönster. Sedan utökade vi vårt ordförråd och antalet satsmönster, tills vi kunde vårt modersmål flytande. På det sättet skaffade vi oss en känsla för språket, och vi kunde direkt från början uttrycka oss. Det är rimligt att basera vår lärprocess på denna naturliga teknik. Som vuxna har vi ytterligare fördelar, såsom att kunna läsa glosor och därmed komma ihåg dem bättre, och att kunna diskutera språket och grammatik med hjälp av ett språk som vi redan kan.

Institutionen som ett alternativ

Många vanliga språkkurser använder en kursbok, som ofta innehåller tråkiga övningar och irrelevanta glosor. Lärandet är även fokuserat på passiva färdigheter, såsom att läsa och att lyssna. Att lära sig aktiva färdigheter efter att man har lärt sig passiva färdigheter brukar inte vara enkelt, medan att lära sig passiva färdigheter efter att man har lärt sig aktiva färdigheter inte är lika ansträngande.

vanRinsum Institute of Language grundades för att kunna erbjuda ett alternativ för vanliga språkkurser. Materialet, som har skapats av Institutionen, är baserat på ovannämnda principerna. Studenterna är engagerade i lärprocessen från början, och de lär sig att uttrycka sig själva väldigt snabbt. Genom muntlig undervisning lär studenter sig sitt nya språk på ett naturligt och snabbt sätt.