Lektioner

Lektionslängd

Kurser på vanRinsum Institute of Language består av 10 lektioner. Lektionerna är ca 135 minuter långa och här inkluderas en 15 minuters paus, vilket innebär att det blir två timmars effektiv undervisning per lektion. Lektionstakten är ganska hög, så det rekommenderas att följa varje lektion. Lektionerna är enbart muntliga, men studenterna får alla ord och grammatik på papper. Materialet som används i kursen har skrivits av Institutionen.

Metoden

Under varje lektion introducerar läraren nya ord och grammatiska koncept. Sedan bygger studenter upp nya meningar med hjälp av de nya orden och den nya grammatiken. Den sista delen av varje lektion används för att sammanfatta och öva grammatiken genom att diskutera olika vardagliga ämnen. För dessa diskussioner används även nya ord och uttryck.

Undervisningsspråk

Undervisning på öppna kurser sker vanligen på Engelska. Det är dock möjligt att följa kursen på svenska också. Om du är intresserad av att följa kursen på svenska, skicka e-post till info@instituteoflanguage.nl.