Inhoud

Op dit moment biedt het Instituut alleen cursussen voor beginners aan. In de toekomst zal hier een vervolgcursus bij komen, dus hou deze pagina regelmatig in de gaten. De inhoud van de cursus voor beginners is als volgt:

Uitgebreide behandeling van grammatica

In slechts 20 uur wordt vrijwel de gehele Nederlandse grammatica doorgenomen, inclusief geavanceerde onderwerpen zoals verschillende werkwoordstijden, bijzinnen en samengestelde woorden. Omdat veel studenten grammatica één van de moeilijkste en saaiste onderdelen van een vreemde taal vinden, wordt grammatica onderwezen door de studenten zelf te laten praten en hun nieuwe kennis direct toe te passen, in plaats van het maken van geschreven oefeningen. Door de grammatica op deze manier te onderwijzen, ligt de focus op het praktische gebruik van de grammatica en niet op de formele definities van de regels.

Relevante woorden

Naast de grammatica leren studenten ongeveer 500 van de meest gebruikte woorden van het Nederlands. Hiervan kunnen veel woorden in meerdere contexten en situaties worden gebruikt. Op deze manier leren de studenten alleen relevante woorden. Daarnaast leren studenten woorden voor specifieke, veelvoorkomende situaties in het dagelijks leven, zodat ze hun nieuwe kennis meteen in de praktijk kunnen brengen.

Geschikt voor complete beginners

De cursussen bij het vanRinsum Insitute of Language zijn ontwikkeld voor mensen die nog geen voorkennis over de Nederlandse taal hebben, wat inhoudt dat complete beginners zich kunnen aanmelden voor een cursussen. Aangezien er echter veel geavanceerde onderwerpen besproken worden, zijn de cursussen ook geschikt voor studenten die al enige kennis van het Nederlands bezitten.